Per 1 november hebben we een nieuwe, creatieve huurder in de Mariakapel@Paulus.

Bryan van Bergen: Creatief websitemaker.

Welkom en succes.

Nieuwe huurder in de Mariakapel