Agenda

Middels deze agenda willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten binnen @Paulus. Zowel de interne als de openbare activiteiten zijn zichtbaar en als zodanig vermeld.


Wekelijkse workshops bij Bizztopia:

Wekelijks worden er workshops gegeven bij Bizztopia. Voor de laatste update kijk op: www.facebook.com/Bizztopia (openbaar)

Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur:
Helpdesk PC-problemen door Pieter Pynenburg
Helpdesk Financiële Diensten door Eleonora van Grinsven


Maandelijkse netwerkborrel bij/door Bizztopia op 3e vrijdag in de maand

Starters Succes Oss houdt maandelijks een “netwerkborrel” in Bizztopia. Iedere 3e vrijdag van de maand on der naam “Bites&Business”.  Tijdens deze informele borrel is er volop gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers.

logo starterssucces oss


Zaterdag 4 en zondag 5 mei: Foto-expositie/foto-verkoop door RoPaMaatjes.

Het doel van deze expositie is om geld in te zamelen voor de ROPArun.
Wij (Sandra en Erica) lopen in het Pinksterweekend met een groep hardloopmaatjes de Roparun. Onze teamnaam is: ROPAMAATJES 272.
Het motto van de Roparun is: ”Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.
Het geld dat wordt opgehaald tijdens het evenement Roparun wordt toegekend aan instellingen, goede doelen of projecten die bijdragen aan het motto van Roparun. Je kunt hierbij denken aan de inrichting van een inloophuis waar (ex-) kankerpatiënten en/of naasten elkaar kunnen ontmoeten. Vakanties voor mensen met kanker en hun familie zodat
zij ook gedurende een akelige periode in hun leven, een mooie herinnering kunnen creëren.

De opdracht voor de fotografen: Sportief Oss
Oss biedt veel mogelijkheden om te sporten.
Aan jou om deze sportieve kant van Oss fotografisch in beeld te brengen!

Sport is een ruim begrip. Centraal staat niet alleen de sporter, maar ook betrokkenen zoals de vrijwilligers, verzorgers, trainers. En dan de mooie locaties die Oss biedt om je favoriete sport te beoefenen.
Tenslotte kunnen voorwerpen die in de sport gebruikt worden ook heel
fascinerend zijn voor een mooi beeld.